Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2010 16:24

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο με την ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί στοίχημα των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος επιβάλλεται, μέσα από μελέτες, να αξιολογηθούν βασικές υποδομές που αφορούν στην γενικότερη ενεργειακή συμπεριφορά των ΟΤΑ.

Με γνώμονα την πρόκληση της «πράσινης ανάπτυξης» ο Δήμος Αιανής υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ( τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) που ως οφέλη θα έχει :

-Την ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των βασικών ενεργειακών δεικτών του Δήμου Αιανής

-Τη δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών που σχετίζονται με θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των δημοτικών υποδομών

-Την ετοιμότητα για κατάθεση πρότασης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» όταν αυτό προκηρυχτεί και για τους μικρούς Δήμους (αρχές του 2010)

- Τη διερεύνηση της δυνατότητας   αξιοποίησης των τοπικών ενεργειακών πόρων στο σύστημα τηλεθέρμανσης με έμφαση στα αγροτικά και κτηνοτροφικά παραπροϊόντα

- Την εμπέδωση κλίματος συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από μέλη του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιστημονικά υπεύθυνος θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΕΑΠ και για το σύνολο της μελέτης ορίστηκε από το Δ.Σ. ΑΙανής στο ποσό των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

Ήδη εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε η υλοποίηση της σύμβασης.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2010 16:25