Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 02 Μαρτίου 2010 12:30

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣΟ Νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής, απέστειλε, την εξής πρόταση στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα:                                                                                                                       

«Κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) από τη χώρα μας, από 01-06-2010 και στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής μας για την προώθηση, τόσο της αειφόρου και περιφερειακής ανάπτυξης, όσο και της πράσινης επιχειρηματικότητας, θέλω να σας προτείνω τα ακόλουθα:

1)    Την διοργάνωση μίας εκ των προβλεπόμενων Υπουργικών Συνόδων καθώς και των ομάδων εργασίας, στα πλαίσια της εν λόγω Προεδρίας, στο Νομό Κοζάνης, έναν Νομό, ο οποίος απετέλεσε το επίκεντρο του νεοελληνικού διαφωτισμού, στο παρελθόν και έχει ένα σύγχρονο και δυναμικό παρόν, σε όλους σχεδόν τους τομείς, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Θεωρώ, ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές (ξενοδοχεία, αεροδρόμια, συνεδριακοί χώροι), ενώ η διοργάνωση μίας υψηλού επιπέδου συνάντησης συνιστά και μία ενέργεια έμμεσης προβολής της περιοχής μας, και βελτίωσης της αναγνωρισιμότητάς της διεθνώς. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης θα συμβάλλει με όλα τα μέσα στην υποστήριξη και υλοποίηση μίας τέτοιας πρωτοβουλίας.

2)    Την ίδρυση και εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο Νομό μας, τόσο στα πλαίσια του ΟΣΕΠ, όσο και των λοιπών διεθνών οργανισμών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, στoυς οποίους συμμετέχει η χώρα μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου, Δυτικά Βαλκάνια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα-UNEP, Αγορά Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διμερής και πολυμερής αναπτυξιακή συνεργασία, Στόχοι της Χιλιετίας) αλλά και των διακηρυγμένων πολιτικών και οικονομικών στόχων μας σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή.

Το εν λόγω Παρατηρητήριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να στηριχθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, στα πλαίσια των οικονομικών της δυνατοτήτων και να στοχεύει:

-στην προβολή και ανάδειξη της τοπικότητας σε συγκεκριμένο προνομιακό για τη χώρα μας διεθνές και περιφερειακό επίπεδο αλλά με υιοθέτηση της φιλοσοφίας της «πράσινης ανάπτυξης προς τα κάτω»,

-στην προώθηση διακρατικών συνεργασιών και προγραμμάτων ως πόλο για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας (business-center, θερμοκοιτίδες πράσινης επιχειρηματικότητας, πράσινες πόλεις, πράσινα και ενεργειακά κτίρια, πράσινη διατροφή, ανακύκλωση, αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, τουρισμό, κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων),

-στην προώθηση της δικτύωσης με όλους τους συλλογικούς φορείς αλλά και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους συγκεκριμένους τομείς με την παράλληλη αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και την ανάδειξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη αλλά και της κοινωνίας των πολιτών,

-στην παροχή τεχνικής βοήθειας, με στόχο την ομογενοποίηση του θεσμικού, οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών, στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως μέσω της ενεργοποίησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες ενεργοποιούνται στον τομέα αυτόν αλλά και με την αξιοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

-στην προετοιμασία της περιοχής μας για τη μεταλιγνιτική περίοδο, τη διατήρηση του χαρακτήρα της ως ενεργειακού κέντρου της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και την παράμετρο της ενεργειακής ασφάλειας, όσο και στην ανάδειξη της, σε πόλο πράσινης επιχειρηματικότητας, ιδίως στον τομέα της ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες και αποτελούν την αιχμή της πράσινης επιχειρηματικότητας, τομέα, στον οποίο διατηρούμε συγκριτικά πλεονεκτήματα (εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υψηλού επιπέδου, κουλτούρα βιομηχανικού περιβάλλοντος στην κοινωνία, γεωστρατηγική θέση).

Αναμένοντας την απάντησή σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων».
 
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Μαρτίου 2010 12:32