Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010 13:54

Α. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

altΌπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο της αυτοδιοίκησης και όχι μόνον, αλλά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 ) : « Έναν (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. »

Παρ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος Κοζάνης φέρνει την 9/12/2010 προς συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο θέμα : Λήψης δανείου 550.000,00 Ευρώ , χωρίς..
αιτιολογία και σκοπό δανείου στην ημερησία διάταξη και με μια χειρόγραφη εισήγηση πέντε σειρών της αρμόδιας αντιδημάρχου , όπου αναφέρεται εντελώς αόριστα ότι υπήρξε καθυστέρηση στην δόση της ΣΑΤΑ από την Πολιτεία και ζητείται η έγκριση λήψεως δανείου ποσού 550.000, 00 Ευρώ χωρίς να γίνεται επακριβής αναφορά του σκοπού , τι ακριβώς δηλαδή θα χρηματοδοτήσει το δάνειο και χωρίς να προτείνεται στο δημοτικό συμβούλιο ούτε σχέδιο δανειακής σύμβασης, ούτε όροι δανεισμού , ούτε ποσόν τοκοχρεωλυτικής δόσης, ούτε Τράπεζα, ούτε περίοδος αποπληρωμής.

Ζήτημα 1ον : Ο Δήμος Κοζάνης αυτοανακηρύχθηκε από τον Δήμαρχό του και την παράταξη της πλειοψηφίας σε έκτακτη ανάγκη ως προς την οικονομική του κατάσταση , αλλά χωρίς να αιτιολογείται με οικονομικά στοιχεία γιατί περιήλθε σ αυτή την κατάσταση και ποιες ακριβώς κατά κατηγορία είναι οι υποχρεώσεις του.
Ζήτημα 2ον : Δεν δέχθηκαν να συζητηθεί το αν δύναται το παρόν δημοτικό συμβούλιο στην εκπνοή της θητείας του να λάβει τέτοια απόφαση , παρ ότι υπήρξε ένσταση εκ μέρους μας της δημοτικής παράταξης της μείζονος πλειοψηφίας που ετέθη πριν τη συζήτηση του θέματος , σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 και το θέμα συζητήθηκε αυθαίρετα, χωρίς να προηγηθεί ψηφοφορία αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Ζήτημα 3ον : Αγνόησαν την εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας να μη λαμβάνουν αποφάσεις τα δημοτικά συμβούλια σ αυτή την περίοδο , παρά μόνον σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Ζήτημα 4ον : Το δημοτικό συμβούλιο μπήκε μεσημέρι 14.30 την 9/12/2010 (της Αγίας ΄Αννης) Τυχαίο ; Δεν νομίζουμε . Μάλλον ήλπιζαν σε κάποιες απουσίες.
Ζήτημα 5ον : Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 176 του Ν.3643/2006 με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την σύναψη του δανείου και η οποία λαμβάνεται (για το ποσόν των 550.000 Ευρώ ) με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του , πρέπει να καθορίζονται ο σκοπός , οι όροι και η τοκοχρεωλυτική δόση και στην συνέχεια στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε » . Τι συνέβη στο Δ.Σ. Κοζάνης της 9/12/2010 ;
Α) Δεν υπήρχε σκοπός επαρκώς προσδιορισμένος στην γραπτή εισήγηση. ΄Όταν ερωτήθηκαν , απήντησαν ότι λαμβάνεται για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στην αυτεπιστασία. Όταν ξαναερωτήθηκαν πόσα είναι τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους στην αυτεπιστασία, απήντησαν ότι δεν θέλουν το δάνειο μόνον γι αυτούς , αλλά και για υποχρεώσεις (χρωστούμενα) προς την τοπική αγορά . Όταν ερωτήθηκαν σε τι ποσό ανέρχονται και ποιοι θα πληρωθούν απήντησαν ότι το δάνειο θα καλύψει ανάγκες του Ταμείου του Δήμου γενικά.
Β) Δεν ήξεραν να μας πουν ούτε επιτόκιο, ούτε τοκοχρεωλυτική δόση , ούτε διάρκεια αποληρωμής , ούτε εγγυήσεις, αλλά ζήτησαν να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο εν λευκώ να συνάψει το δάνειο μόνος με όποιους όρους και όποια Τράπεζα κρίνει ως συμφέροντες ο ίδιος , χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου .
Γ) Όταν έγινε η ψηφοφορία , ψήφισαν υπέρ της λήψης του «αορίστου » αυτού δανείου 13 σύμβουλοι της πλειοψηφίας που παρίσταντο και επομένως η πρόταση λήψης δανείου απερρίφθη από το δημοτικό συμβούλιο. Αφού πρώτα περιήλθαν σε αμηχανία και δεν ανακοίνωναν στο σώμα την απόφαση, στην συνέχεια επικαλέστηκαν ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης είχε εμφανιστεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναστασούδης (που δεν παραστάθηκε καθόλου στην συνεδρίαση και σίγουρα δεν παρευρίσκετο στην έναρξη) και είχε δηλώσει ότι «τα ψηφίζει όλα» (ποια άραγε ; ) αφού κατά την διάρκεια τέθηκαν ενστάσεις και πλήθος θεμάτων που αγνοούσε ;
Και ενώ καταγράφηκε στα πρακτικά ότι ψήφισαν 13 υπέρ και ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης εμφανίσθηκε και απεχώρησε ο παραπάνω δημοτικός σύμβουλος που συνεπώς ήτο απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης, άρχισαν να ψάχνουν τον σύμβουλο για να τον φέρουν στο δημοτικό συμβούλιο μη ανακοινώνοντας την απόρριψη της εισήγησης της δημοτικής Αρχής. Στην συνέχεια όταν τον βρήκαν και ενώ είχε περαιωθεί από ώρα η ψηφοφορία και εμείς είχαμε αποχωρήσει πρόσθεσαν και την ψήφο του κ. Αναστασούδη και πήραν την ούτως ή άλλως άκυρη απόφαση.
Και όμως αυτά συμβαίνουν εν έτει 2010 στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου της Κοζάνης που ενώ παρακρατεί και δεν αποδίδει και αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του, επιδιώκει να χρεωθεί και με έναν νέο δανεισμό ! ! ! και χωρίς την νομιμοποίηση του νεοκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου .
Ζήτημα 6ον : Κατά την παρ. 5 του άρθρου 176 «Η εξυπηρέτηση του δανείου επιτρέπεται να γίνεται σε ποσοστό πενήντα (50%) από έσοδα που προέρχονται από την ΣΑΤΑ» . Αντ αυτού Δήμαρχος και σύμβουλοι δήλωναν ότι το δάνειο θα πληρωθεί και θα εξυπηρετηθεί εν όλω από την ΣΑΤΑ .
Ενώ λοιπόν υπήρχε πλήρης αδυναμία επαρκούς και τεκμηριωμένης στήριξης της πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο , οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας προέβαιναν κατά απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό τρόπο σε προσωπικές προσβολές της παράταξής μας. Χρωστάνε γενικώς παντού , ας μην χρωστούν και στον αυτοσεβασμό τους (αλλά όπως φαίνεται ο τελευταίος είναι είδος πολυτελείας ! ! για κάποιους).
Ζήτημα 7ον : Η ΣΑΤΑ έχει καθυστερήσει σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Κανένας άλλος Δήμος στο πανελλήνιο (απ όσο γνωρίζουμε) δεν έλαβε απόφαση δανειοδότησής του με δημοτικό συμβούλιο που στην πράξη έληξε η θητεία του.
Ζήτημα 8ον : Με τα νέο νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύεται η λήψη δανείων από τους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και επιτρέπεται μόνον για συγκεκριμένους επενδυτικούς σκοπούς – Επιχειρούν λοιπόν να παραβιάσουν τον «Καλλικράτη» πριν την εφαρμογή του.
Είναι ψευδέστατο αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι ότι το δάνειο είναι για να πληρωθούν μισθοί εργαζομένων, γιατί οι μισθοί καλύπτονται από την τακτική επιχορήγηση η οποία και καταβάλλεται κανονικά .
Εμείς ως δημοτική παράταξη για να συναινέσουμε σε ένα δάνειο πρέπει και οφείλουμε να γνωρίζουμε τους όρους, τον σκοπό, το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη δανειοδότησης, την τοκοχρεωλυτική δόση, το επιτόκιο δανεισμού, την διάρκεια , καθώς και ποιες είναι συνολικά την στιγμή της απόφασης οι δανειακές υποχρεώσεις του νέου Δήμου Κοζάνης, ποιο το συνολικώς καταβαλλόμενο ετησίως ποσό για τοκοχρεωλύσια και εάν και κατά πόσο ο Δήμος μπορεί να διανειοδοτηθεί με τις ισχύουσες συνθήκες, διότι άλλως οι δημοτικοί σύμβουλοι διαπράττουμε πειθαρχικά (τουλάχιστον ) παραπτώματα.
Εάν κάποιοι θεωρούν ότι η επανεκλογή τους δίνει το δικαίωμα να αυθαιρετούν (γιατί και αυτό το ακούσαμε) , εμείς πιστεύουμε ότι στην χώρα μας παρά τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται υπάρχουν ακόμη : ΄Εννομη τάξη , κανόνες, δεοντολογία, ηθική, συνέπεια , αρχές και θα εξακολουθήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε και γιατί το πιστεύουμε και γιατί αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε . Η αυτοδιοίκηση πρέπει στις δύσκολες αυτές ώρες να διαφυλάξει το κύρος της και την αξιοπιστία της και εμείς οφείλουμε να συμβάλουμε σ αυτό. Πιστεύουμε ότι με την στάση μας προστατεύουμε την λειτουργία του Δήμου, των θεσμών και το συμφέρον των δημοτών.
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010 13:57