Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010 05:41

€3.617.647,06 για την ύδρευση της Μελίτης από το Ε.Σ.Π.Α.

altΟ Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος υπόγραψε την εισήγηση για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης (τμήμα Κ)» της Μελίτης, στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και στη Θεματική Προτεραιότητα 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»,
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), προϋπολογισμού €3.617.647,06. Η πράξη συγχρηματοδοτείται επίσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τον αγωγό ύδρευσης του εξωτερικού υδραγωγείου της Μελίτης που υδροδοτεί τους οικισμούς με επιφανειακή υδροληψία από το παλαιό ρέμα Παπαδιάς. Ο νέος αγωγός που θα είναι από πολυαιθυλένιο 16at και διαμέτρου Φ450, θα αντικαταστήσει προηγούμενο μήκους 10.605 m από αμιαντοσωλήνες διαμέτρου Φ250, ενώ τα σημεία που ο αγωγός θα δέχεται ιδιαίτερα φορτία, θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες.

Με το παραπάνω έργο βελτιώνεται δραστικά η ποιότητα και η ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού για τους κατοίκους και αντικαθίσταται το υπάρχον δίκτυο που είναι παλιό και με αμιαντοσωλήνες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαρροές. Ταυτόχρονα επιταχύνεται η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), του οποίου η απορροφητικότητά την τριετία 2007 – 2009 δεν ήταν αξιοσημείωτη.
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 11:44