Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010 11:20

Οι Πρέσπες στο ΕΣΠΑ με €930.000.000,00

altΟ Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος υπόγραψε την πράξη ένταξης για τη «Διαχείριση και Λειτουργία της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού των Πρεσπών», στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και στη Θεματική Προτεραιότητα 51 «Προώθηση Βιοποικιλότητας και Φυσικής Προστασίας (Συμπεριλαμβάνοντας τις Περιοχές NATURA 2000)», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), προϋπολογισμού €930.000.000,00.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται επίσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα το έργο εξυπηρετεί την ομαλή και συνεχή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών με δράσεις που αφορούν την επιτήρηση, εποπτεία και φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, όπως επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών για την οικολογική αξία του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Στους στόχους της πράξης συμπεριλαμβάνονται ακόμη: α) η διασυνοριακή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς των γειτονικών χωρών, σύμφωνα με την τετραμερή διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη και προστασία του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, β) η προμήθεια εξοπλισμού, γ) η λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών του Φορέα, καθώς η επιστημονική παρακολούθηση των προστατευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων της περιοχής και η εκπόνηση μελετών.

Με το παραπάνω έργο επιδιώκεται η προστασία του περιβάλλοντος και του μοναδικού κάλλους, βιοτόπου των Πρεσπών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο σύγχρονο κόσμο και να διασφαλιστεί με ομαλό τρόπο η συνέχιση της επιβίωσης των ειδών που είναι ενδημικά ή χρησιμοποιούν την περιοχή ως μεταναστευτικό τόπο. Ταυτόχρονα επιταχύνεται η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), που μόλις ένα χρόνο κινούνταν με ρυθμούς απορροφητικότητας της τάξεως του 3%, ενώ σήμερα η απορροφητικότητα έχει αγγίξει το 20%.
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010 11:26