Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 11:31

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη 12-01-2011

Αρ. Πρωτ : 1.481

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

17-01-2011

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΩΡΑ

19:00

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

 1.  

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για διατήρηση ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

 1.  

Τροποποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες αφορούν τον ορισμό Προέδρων Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου Κοζάνης για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης αυτών.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

 

 1.  

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

 

 1.  

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

 

 1.  

Επικαιροποίηση - Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΙΓΜΕ – Δήμου Κοζάνης με αντικείμενο την ¨Εκπόνηση Μελετών Γεωτεχνικής – Γεωλογικής καταλληλότητας

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

 1.  

Έγκριση της Αριθμ. 205/2010 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ η οποία αφορά στην «Έγκριση τιμολογίου παραλαβής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων εκτός Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ

 

 1.  

Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2010 του ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

 1.  

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

 1.  

Έγκριση της αριθμ. 7/2010 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοζάνης Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης, που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης».

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παιδ. Σταθμών.

 

 1.  

Έγκριση της αριθμ. 2/2011 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχ/σης Πολιτισμού – Τουρισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης»

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

 

 1.  

Συγκρότηση Επιτροπών: α)Εκτίμησης Ακινήτων, β)Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών, γ)Διενέργειας διαγωνισμών, 4)Παραλαβής Προμηθειών, 5)Παραλαβής εκτελούμενων δημοτικών έργων, 6)Παραλαβής μικρών έργων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

 1.  

Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ από υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

 1.  

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

 1.  

Έγκριση χορήγησης αδειών:

Α) Υπηρεσιών διαδικτύου

Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 

 1.  

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 17-01-2011 τις ώρες από 17:00 έως 19:00.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ


 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 11:34