Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 11:42

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Πάτρα βασίλειο

Γιάτσιο Ιωάννη

Γιαννάκη Βασίλειο

Αποστολίδη Κωνσταντίνο

Νίκου Αντώνιο

Σημανδράκο Ευάγγελο

Δούφλια Αγλαΐα

Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/2/2011 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών για συνεργασία με τράπεζα της Π.Δ.Μ.

Μεταφορά μαθητών έτους 2011 της πρώην Ν.Α. Κοζάνης

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πρωτογενούς άλατος της Π.Ε. Κοζάνης με απευθείας ανάθεση

Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά πρωτογενούς άλατος της Π.Ε. Κοζάνης με την προσκόμιση προσφορών

Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του τμήματος μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς

Συγκρότηση επιτροπής κρατικών προμηθειών για το έτος 2011 της Π.Ε. Φλώρινας

Έγκριση την απ΄ ευθείας συμφωνία-ανάθεση της διακίνησης της αλληλογραφίας με courier

Έγκριση προμήθειας 13 κινητών

Διάφορα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351424)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 11:45