Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 11:29

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Περί ένταξης έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Περί κατάργησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Περί συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σερβίων Βελβεντού (άρθρο 103 Ν.3852/2010).

Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010).

Περί συγχώνευσης Δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και σύστασης ενιαίας κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης.

Περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και σύστασης νέων Ν.Π.Δ.Δ.

Περί ορισμού δύο ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης (Α.Δ.Ε.Α.Σ) πρώην Δήμου Σερβίων.

Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.ΤΟΥ.Π.Α.Σ) πρώην Δήμου Σερβίων.

Περί καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες.

Περί ορισμού μελών στη Διαχειριστική επιτροπή του Κ.Π.Ε. Βελβεντού .

Περί ορισμού εκπροσώπου Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή σφαγής ζώων(άρθρο 8 του Ν. 1590/86).

Περί τροποποίησης της 71/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερβίων σχετικά με την γνωμοδότηση παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης για ίδρυση ελαιοτριβείου στην Τοπική Κοινότητα Ιμέρων.

Περί συζήτησης εκμίσθωσης του χώρου εγκατάστασης κινητής καντίνας στην υψηλή γέφυρα Σερβίων.

Περί οριοθέτησης χώρου για εγκατάσταση του περιπτέρου της κυρίας Τσιφτσιάν Ευθυμίας στη Δημοτική ενότητα Σερβίων.

Περί εκμίσθωσης Δημοτικού περιπτέρου στη Τοπική Κοινότητα Νεραΐδας.

Περί έγκρισης συνέχισης συνδρομής της νομικής βάσης πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και ΔΗΜΟΣ Ν.Ε.Τ Ε.Π.Ε».

Περί ψήφισης κανονισμού της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.

Περί κατάργησης τραπεζικών λογαριασμών των πρώην συνενωμένων Ο.Τ.Α του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

Περί καθορισμού ανώτατων ορίων κλήσεων κινητών τηλεφώνων Δημάρχου και Αντιδημάρχων.

Περί χορήγησης εμφιαλωμένου νερού στην Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου και στον Οικισμό Λαζαράδων.

Περί χορήγηση παροχής πόσιμου νερού στην Θάνου Μαρία του Λαζάρου στη θέση Λουτρό της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων.

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή στέγης Κοινοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Τριγωνικού».

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής σιντριβανιού Νεραΐδας ».

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη Δημοτική ενότητα Σερβίων».

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Έργα οδοποιίας πρώην Δήμου Καμβουνίων ».

Περί συμμετοχής του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην ένωση πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.

Περί ψήφισης πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων του Δήμου.

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Επέκταση – Βελτίωση –Συντήρηση Δικτύων αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού».

Περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περί μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ελευθερίου Χρήστος

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 11:30