Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 11:31

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε δημόσια συνεδρίαση την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  3.00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σε δύο Νομικά Πρόσωπα (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). [Εισηγητής ο κ. Κατσικάς Αθανάσιος].

Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων των νέων ΝΠΔΔ. [Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ].

Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10. [Εισηγητής ο κ. Κατσικάς Αθανάσιος].

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ. [Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ].

Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Βοΐου. [Εισηγητής ο κ. Κατσικάς Αθανάσιος].

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας κοινωφελoύς επιχείρησης. [Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ].

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/10). [Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ].

Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών (άρθρο 63 του ν.3852/2010). [Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ].

Κατάρτιση Κανονισμού Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης. [Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ].

Προγραμματισμός εκδηλώσεων εν όψη των Απόκρεων, του εορτασμού της μάχης Φαρδυκάμπου και της 25ης Μαρτίου. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών. [Εισηγητής ο κ. Κατσικάς Αθανάσιος]

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 11:32