Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011 11:43

Η επιλογή του Περιφερειακού συμπαραστάτη στο περιφερειακό συμβούλιο


Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας.

 Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Π.Σ., κ. Παναγιώτης Πλακεντάς.

Θέμα 2ο: Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη,

σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 3852/2020 (Καλλικράτης).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο: Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα INTERREG, για Ελλάδα - Αλβανία.

Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,

κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 4ο: Προσαρμογή του ΚΕ.ΠΕ. στο κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος

Καλλικράτης Ν. 3892/2010 – Τροποποίηση του καταστατικού του ΚΕΠΕ.

Εισηγήτρια: η Π.Σ. και Πρόεδρος του ΚΕΠΕ κα Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 5ο: Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του

αντικαπνιστικού Νόμου και το αίτημα για την έναρξη ουσιαστικού

διαλόγου από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: ο Π.Σ., κ. Γεώργιος Σβώλης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011 11:47