Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 16:24

Επαρχιακή οδός Καστοριάς – Πτολεμαΐδας, προάγγελος της σήραγγας Κλεισούρας

Εγκρίθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, οι περιβαλλοντικοί όροι, για το έργο «Επαρχιακή οδός Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: τμήμα ρέμα Κωτούρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, η εφαρμογή των οποίων..

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου και την υλοποίησή του.

 

Οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν:
α) το είδος και μέγεθος της δραστηριότητας
β) τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία
γ) τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
δ) τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν
ε1) το περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες
ε2) τα μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων
στ) το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 10/3/2021.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής τόνισε ότι:
«Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς θα προχωρήσει πλέον άμεσα στην σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου, καθώς δεν ήταν δυνατόν να εκπονηθεί όσο ήταν σε εκκρεμότητα η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ένα τόσο σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 50.000.000,00 ευρώ περίπου, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο για την ένταξη και χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για την υλοποίηση του».

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 16:37