Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 13:56

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 18 Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 :00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Έγκριση απολογισμών ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου
Aποδοχή παραίτησης του εκκαθαριστή των Δημοτικών επιχειρήσεων ΑΝΔΕΠ & ΔΕΑΠ.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Εγκριση τροποποίησης καταστατικού Ελληνικού Δικτύου Υγιών πόλεων και ορισμός εκπροσώπου.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

Λήψη απόφασης για εκποίηση λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου .
Eκμίσθωση καστανόδασου, πλατεία εμπορίου και παλαιό πάρκου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.
Aνασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής α/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.
Έγκριση συμφωνητικών μαθητείας

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.
Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Πτολεμαΐδας στο πρόγραμμα ENPI Latina με τον ακρώνυμο και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Νίκου Κων/νου

Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.
Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.
Παρατάσεις εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

 Εγκριση διαφόρων πολεοδομικών μελετών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Κοπή Δένδρων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Γνωμοδότηση ΠΕ μελέτης αιολικού πάρκου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Τοποθέτηση Υδραυλικών Μπαρών στους Πεζόδρομους

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.
Διακοπή σύμβασης μίσθωσης ακινήτου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.
Διαγραφή ποσών που αφορά τέλος 2% ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.
Έγκριση αποφάσεων τοπικών κοινοτήτων Πύργων , Μεσοβούνου και Κομνηνών , Ανατολικού & Περδίκκα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.
Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.
Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων – ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.
Έγκριση δαπανών από εκδηλώσεις του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ασπράγκαθος.
Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Κουσίδης Νικόλαος

Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμους μας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της επιτροπής Τραχανάς Δημήτριος.

 Η πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίο
ωάννα Ανδρονικίδου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011 14:00