Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 02 Μαϊος 2011 11:13

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
Έγκριση της αριθμ. 4/2011 Α.Δ.Σ. του ΙΝ.Β.Α. που αφορά Έγκριση Ισολογισμού έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝ.Β.Α.

Έγκριση της αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ελλησπόντου που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2010»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Τουρισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού

Α) 16/2011 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με καλλιτεχνικούς συμβούλους και ηχολήπτη για την κάλυψη αναγκών πολιτιστικών δράσεων και σχεδιασμό – υλοποίηση του εορτασμού της Εκατονταετηρίδας 2012

Β) 17/2011 «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις) για τις εκδηλώσεις Λασσάνεια 2011»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Τελετών Νεκροταφείων Κοζάνης (ΔΕΤΕΝΕΚ)

Εισηγήτρια: Κα Εμμανουηλίδου Θ., υπαλ. Οικονομ. Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης

Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού (οκτάμηνες συμβάσεις) για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών του γραφείου νεκροταφείων του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού (δίμηνες συμβάσεις) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Παιδικών Σταθμών Δήμου Κοζάνης

Συγκρότηση επιτροπών και έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Κοζάνης στα πλαίσια του Ν.3170/2003

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
Ανακήρυξη δικαιούχων για λήψη βοηθήματος γάμου του Δρίζειου κληροδοτήματος, για το έτος 2011.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
Λήψη απόφασης για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Έγκριση χορήγησης αδειών:

Α) Υπηρεσιών διαδικτύου

Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 02-05-2011, τις ώρες από 17:00 έως 19:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 02 Μαϊος 2011 11:16