Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 04 Μαϊος 2011 14:11

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα ''βοήθεια στο σπίτι'' στον δήμο Εορδαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για το πρόγραμμα : «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου Εορδαίας

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Επικοινωνίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο της δράσης :
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΕΡΓΟ

(κάτοχο κάρτας ανεργίας και βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ) ή με επαπειλούμενη εργασιακή σχέση, να υποβάλλει, μέχρι τις 18-05-2011, ως ωφελούμενος, το ειδικό έντυπο αίτησης που θα προμηθευτεί στα Γραφεία μας, προκειμένου να εντάξει συγγενικό ηλικιωμένο άτομο η ΑΜΕΑ του οποίου έχει τη φροντίδα (με δυνατότητα ένταξης μέχρι δύο εξυπηρετουμένων) με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουμένων:

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας διευκολύνοντας τους ανέργους ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλει ο άνεργος, ως ωφελούμενος :

1. Αίτηση (παρέχεται στα Γραφεία της ΔΕΠΕΚΟΠΠ).

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ μέχρι 18-05-2011 και Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης όπως τα εκδίδει ο ΟΑΕΔ.

  1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ανέργου.

  2. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕΔ για χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας.

  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας προηγουμένου έτους (2009).

 

Α2. Για πρώην ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, αναλυτικές πληροφορίες στο 24630 81232.

 

Πτολεμαΐδα : 04-05-2011

Αρ. Πρωτ : 58

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Μαϊος 2011 14:15