Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 01 Απριλίου 2010 14:25

ΤΟ ΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τέσσερα νέα προγράμματα επιδοτήσεων ύψους 275 εκ. ευρώ, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, θα είναι τις επόμενες μέρες διαθέσιμα στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιδότησης θα φθάνει μέχρι 45%, ανάλογα με την περιοχή και αναμένεται να ενισχύσει περίπου 6.000 επιχειρήσεις.

Συνοπτικά, οι δράσεις είναι οι εξής:

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, να εισάγουν μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, να υιοθετήσουν τεχνολογίες πληροφορικής και να καινοτομήσουν.

Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 40.000 έως 200.000 ευρώ.

Πράσινη Επιχείρηση 2010

Αφορά επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισάγουν στην παραγωγή και λειτουργία τους μεθόδους και τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος.

Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000 έως 200.000 ευρώ.

Πράσινες Υποδομές

Στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και της αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.

Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 300.000 έως 2.500.000 ευρώ.

Ένδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές

Στοχεύει στην ενίσχυση της προβολής των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής από παραδοσιακούς τομείς σε τομείς με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και στην εισαγωγή καινοτομίας.

Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000 έως 150.000 ευρώ.

 

Σχεδιάζεται, επίσης, η προκήρυξη δύο επιπλέον προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των Νέων, μέσω του ΕΣΠΑ και του ΤΕΜΠΜΕ, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις της κας Κατσέλη το 50% του συνολικού ποσού επιδότησης προγράμματος θα καταβάλλεται αμέσως μετά την έγκρισή του.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Απριλίου 2010 14:26