Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010 14:08

ΝΑ.ΚΟΖΑΝΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

altΕγκαταστάθηκε στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, η νέα έκδοση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών». Με τη χρήση του παραπάνω συστήματος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης εξασφαλίζει εγγυημένη και πιστοποιημένη κάλυψη έναντι Φυσικών Καταστροφών, στα στάδια της πρόληψης, αντιμετώπισης και αποτίμησης με τη χρήση Δορυφορικών Δεδομένων. Το πρώτο στάδιο του συστήματος αφορά την πρόληψη. Σε αυτό το στάδιο έχει υλοποιηθεί η χαρτογράφηση όλων των περιοχών του Νομού Κοζάνης, κάνοντας χρήση πρόσφατων δορυφορικών δεδομένων, όπου θα αποτυπώνονται με ακρίβεια οι περιοχές που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Παράλληλα, δίνονται σημαντικά στοιχεία για την περιοχή, όπως το οδικό δίκτυο, οι γραμμές ηλεκτροδότησης και τα υψομετρικά δεδομένα.

Το δεύτερο στάδιο, το στάδιο διαχείρισης της κρίσης, αφορά την περίπτωση όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό και διαχείριση της κρίσης, με άμεση χαρτογράφηση της περιοχής της πυρκαγιάς, αλλά και στην άμεση εκτίμηση των ζημιών. Το τελευταίο στάδιο αποτίμησης της κρίσης, αποτυπώνει το πλήρες μέγεθος των πιθανών πληγεισών περιοχών με λεπτομέρειες ως προς το μέγεθος της καταστροφής, το χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων εκτάσεων ανάλογα με τον τύπο βλάστησης( δασική ή αγροτική έκταση). Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής τονίζει ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.
 
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010 15:09