Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 14:34

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
2. Μεταφορά Προσωπικού λόγω λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης – Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας πρώην Δήμου Αιανής
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3. Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΠΗ» Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση επιστροφής συνολικού ποσού 13.680,62 € από τη μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2010, σε ποσοστό 30%, σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 583/2009 και 400/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
5. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2010 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, δημοτικός σύμβουλος.
6. Έγκριση της υπ' αριθμ. 17/2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δημ. Παιδ. Σταθμών και Βρεφ. Σταθμού.
7. Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης:
Α) 8/2011 «Έγκριση απολογισμού δράσης του ΔΗΠΕΘΕ για το έτος 2011-06-02
Β) 9/2011 «Έγκριση ισολογισμού 2011»
Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 3/201 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης ΠΑΝΔΩΡΑ» που αφορά « Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 4/201 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης» που αφορά « Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
10. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 81/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Συγχώνευση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
12. Εξειδίκευση θέσεων έπειτα από την έγκριση πρόσληψης 16 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2011.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, εντεταλμένος σύμβουλος θεμάτων πρόνοιας.
13. Παραχώρηση χώρου στέγασης για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
14. Λήψη απόφασης για το πλανόδιο στάσιμο εμπόριο.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15. Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
17. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
18. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 06-06-2011, τις ώρες από 17:00 έως 19:00

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 14:36