Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 08:10

Νέα προκήρυξη για 14 προσλήψεις ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία

Προκήρυξη που εξέδωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκηρύσσονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο

ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζει η προκήρυξη και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που αναφέρονται σε παρακάτω πίνακα καλούνται να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την 3 Νοεμβρίου 2017

Οι οπλίτες που μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει να υπηρετούν στις Μονάδες και να απολύονται οριστικά έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οι ειδικότητες

 

1

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 08:20