Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 21:00

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011 και ισοσκέλιση με λήψη δανείου
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «ΚΑΠΗ» Δημοτικής Ενότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. «ΚΕΦΟ» Δημοτικής Ενότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
5. Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6. Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων,
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
7. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
8. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 14-06-2011, τις ώρες από 17:00 έως 20:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 21:01