Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 08:08

Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης

Το  Δ.Ι.Ε.Κ  του Γενικού  Νοσοκομείου  Κοζάνης τμήμα  Βοηθών  Νοσηλευτικής   θα δέχεται εγγραφές ( αιτήσεις – δικαιολογητικά ) στο Α΄ εξάμηνο στην  ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής  Τραυματολογίας» 

εκπαιδευτικού έτους    2018- 2019      από :

1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018   8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

και  κατά τις θερινές διακοπές σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. 39625/16-6-2018 ΦΕΚ Β΄2482).

 Ημέρες λειτουργίας της γραμματείας του  Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ Ν Κοζάνης

 • 12/7/2018 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
  • 26/7/2018    9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
  • 09/8/2018    9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
  • 23/8/2018    9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Τηλ  Γραμματείας : 2461352813 και 2461352785

Κατά την ίδια χρονική περίοδο των εγγραφών θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων  αποφοίτων ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών, ΕΠΑΛ Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΛ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βοηθών Γενικής Νοσηλείας στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και αποφοίτων ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και σπουδαστών, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα κατάρτισης συναφών ειδικοτήτων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6ΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
  2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. ΑΜΚΑ
  7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)

Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα
- 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
- 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης
Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

 1. Οι σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου προκειμένου να φοιτήσουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να κάνουν ανανέωση εγγραφής στην γραμματεία της σχολής από 01/09/2018 έως 15/09/2018.
 2. Οι σπουδαστές παλιότερων εξαμήνων οι οποίοι υστέρησαν σε μαθήματα προκειμένου να επαναπαρακολουθήσουν το Α΄ εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να κάνουν αίτηση επαναπαρακολούθησης (για τα μαθήματα στα οποία υστέρησαν), στη γραμματεία της σχολής από 01/09/2018 έως 15/09/2018.
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 08:09