Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 09:27

51η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα  10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Παράτασης Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μελίτης ΠΕ Φλώρινας».
 3. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Αντιπλημμυρική Προστασία - Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών των ΤΚ Αγίου Βαρθολομαίου, Πολυπλατάνου»,με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΤΣΟΥΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,Π.Ε.Φλώρινας.
 4. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», με ανάδοχο την εταιρεία "'ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε", Π.Ε.Φλώρινας.
 5. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Αποκατάσταση - Διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας», με ανάδοχο την εταιρεία "ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε", Π.Ε.Φλώρινας.
 6. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για περίοδο 01/07/2018 έως 31/10/2018.
 7. Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2019 β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2019, γ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και αυτών που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2019, δ) Την έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού για το έτος 2019,Π.Ε.Καστοριάς.
 8. Έγκριση ή μη του από 12/12/2018 πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της προηγούμενης διακήρυξης διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 - 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 9. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ημερίδας με το εργαστήρι Λαογραφίας & Παραδοσιακού χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Καστοριάς στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού,Π.Ε.Γρεβενών.
 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)»,Π.Ε.Γρεβενών.
 14. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης "2019 - ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ",Π.Ε.Γρεβενών.
 15. Έγκριση απόφασης για εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς η με αριθ. πρωτ. 157474/1170/30-8-2018 αίτηση Παντελή Κλιάντζου,Π.Ε.Φλώρινας.
 16. Έγκριση απόφασης για εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς η με αριθ. πρωτ. 156612/1162/29-8-2018 αίτηση της Ζωής Γεωργιάδου,Π.Ε.Φλώρινας.
 17. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 18. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 21. Έγκριση συγκρότησης επταμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΠΟΡΤΙΤΣΑ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 1.020.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.265.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Εορδαίας.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επείγουσα επισκευή μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 24. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ» αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» μέχρι 31-03-2019 για την αποπεράτωση του έργου,Π.Ε.Γρεβενών.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεχειριστήριων SIMPLE 4 remote 4 εντολών SUPERIOR για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 26. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών του Ταχυδρομείου Νεάπολης , στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης της ΔΑΟΚ Π. Ε. Κοζάνης.
 27. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 28. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 8.200,00 €.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λάμων αποχιονισμού για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 78,63 €.
 31. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 38.500,00 €.
 32. Έγκριση Δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς για την στήριξη δράσεων.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση της τουρμπίνας του μηχανήματος έργου - φορτωτή με αρ. κυκλ. ΜΕ 41192.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριών (3) σετ ακρολεπίδων λεπίδας L.A.3T.3200 για το ΜΕ 90763 αποχιονιστικό.
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός θερμοσίφωνα για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και για ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 38. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δίφυλλων ντουλαπών με ράφια για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 40. Έγκριση Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Φλώρινας των εκδηλώσεων «Φωτιές 2018» στις 23 Δεκεμβρίου 2018 που αφορά τη διανομή τοπικών εδεσμάτων στις φωτιές της Περιοχής».
 41. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής πιστοποίησης βλαβών και γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.
 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας UPS και ανταλλακτικών για τις ανάγκες των Η/Υ ΠΕ Γρεβενών.
 43. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε. Φλώρινας.
 44. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου υπηρεσιών σύνταξης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) για 105 ηλεκτρικές παροχές στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την μεταβολή των συμβολαίων ηλεκτροδότησης.
 45. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 46. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης.
 47. Έγκριση Παράτασης σύμβασης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 48. Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος των συμβάσεων.
 49. Έγκριση ή μη του από 13/12/2018 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της προηγούμενης διακήρυξης διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 46.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 50. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 51. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ..
 52. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών εστίασης (παράθεση μπουφέ) στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης βράβευσης αθλητών της Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 55. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».
 56. Έγκριση του 20u πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα».
 57. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου- Καταφυγίου».
 58. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 59. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 60. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 61. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 63. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 64. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 26/2018.
 65. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου>>Π.Ε.Καστοριάς.
 66.  Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 67. Έγκριση δαπάνης-ανάθεση προμήθειας.
 68. Έγκριση ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ I και II του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 7500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6000 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης (1500 τόνοι) για την χειμερινή περίοδο 2018 - 2019.
 69. Έγκριση Πρακτικών Ι,ΙΙ του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», (αρίθμ. 23/2018 διακήρυξη)».

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 09:30