Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 11:40

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ απο το Σπάρτακο

Σε συνέχεια προηγούμενων διαδικασιών που είχε κινήσει κατά τη διάρκεια περασμένων ετών το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, σχετικά με το θέμα που έχει να κάνει με την διεκδίκηση της ανακλιμάκωσης κατά δύο βαθμίδες και στη λήψη διαφόρων αποδοχών των τελευταίων 5 ετών, στη παρούσα φάση και μετά από στενή παρακολούθηση του ζητήματος και λεπτομερή ενημέρωση, βρισκόμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τα τελευταία δεδομένα που έχουν ως ακολούθως:
Κατόπιν της νέας στροφής της νομολογίας (δύο αποφάσεις ολομέλειας του ΑΠ) και με το δεδομένο ότι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι έχετε απασχοληθεί –από την πρόσληψή σας σε εργασίες της ειδικότητας Τ4 διαθέτοντας τα απαραίτητα προσόντα- έχετε σημαντικές πιθανότητες να επιτύχετε την διεκδίκηση της ανακλιμάκωσης κινώντας δικαστικό αγώνα.
Με δεδομένο ότι «το δικαίωμα χάνετε εντός της 20ετίας από την πρόσληψη» οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και να συγκεντρώσουν έγγραφα που θα απαιτηθούν προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.
Θυμίζουμε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. απόφαση 4/2007, έκρινε νόμιμες τις μετατάξεις που έγιναν στη ΔΕΗ. Ειδικότερα στην απόφαση της ολομέλειας υπογραμμίζεται ότι η ένταξη του έκτακτου προσωπικού της ΔΕΗ στο μόνιμο προσωπικό της, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (ΚΚΠ) της ΔΕΗ με βάση τον τίτλο σπουδών και την κατηγορία και όχι την κατώτερη των τυπικών προσόντων κατηγορία στην οποία αρχικά είχαν προσληφθεί ως εργάτες.
Περαιτέρω, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στο σωματείο και να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη του για οποιαδήποτε πληροφορία τους ενδιαφέρει σχετικά με το θέμα αυτό αλλά και για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρωθούν για τη σχετική δικαστική διαδικασία εφόσον αποφασίσουν ότι θα συμμετέχουν σε αυτή.

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ


 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 11:42