Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 11:25

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβοιυλίου του Δήμου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε δημόσια συνεδρίαση την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Συγκρότηση επιτροπής για επεξεργασία και υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έμβλημα του νέου Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
2
Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
3
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υδροδότηση σταύλων –ποιμνιοστασίων –αποθηκών. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
4
Απόψεις επί της εγκατάστασης και λειτουργίας του Έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 38,0 MW στη θέση Παλαιοκριμίνι της Δ.Ε. Τσοτυλίου (Τ.Κ. Πολυκάστανου) & Δ.Ε. Πενταλόφου (Τ.Κ. Βυθού). – Εισηγητής η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
5
Παράταση ισχύος των παραγωγικών αδειών μέχρι 31-12-2011. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
6
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ (1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β
8
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φυτωκίου (Αρ. μλέτης 119/200)». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β
9
Τροποποίηση της μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα» (Σιάτιστα). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10
Κατανομή Α΄ δόσης ΣΑΤΑ 2011.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
11
Αποδοχή ποσού 61.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας- αναμόρφωση του πρ/σμού -κατανομή.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
12
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
13
Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
14
Αιτήσεις.-

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 11:26