Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 11:30

Το ΓΕΩΤΕ με επιστολή του στον υφ. Γ. Μανιάτη ζητά να συμμετέχει στις επιτροπές διαχείρησης του πόρου

geoteΑξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει για την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε Δυτικής Μακεδονίας με την ομόφωνη απόφαση 239/18-7-11, θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις και τις προτάσεις της, προκειμένου

να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την υπό κατάθεση Υπουργική Απόφαση. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα που αφορούν στη διαχείριση του Τέλους διαπιστώνουμε, τη μη πρόβλεψη συμμετοχής των επιμελητηρίων στις υπό συγκρότηση επιτροπές διαχείρισης. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 για την παρακολούθηση της πορείας και της απορροφητικότητας των Ε.Α.Π ορίζονται ως Επιτροπές Παρακολούθησης τα οικεία Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια των δικαιούχων ΟΤΑ ενώ στο άρθρο 7 για τον έλεγχο των έργων ορίζονται τριμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία ανήκουν οι δικαιούχες περιφερειακές ενότητες, από εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της οικείας Περιφέρειας και από έναν τεχνικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Αντιθέτως, η έως πρότινος σύνθεση των επιτροπών διαχείρισης σύμφωνα με την Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/17788 /23.09.2005 Υπουργική Απόφαση και τις τροποποιήσεις αυτής, απαρτίζονταν εκτός από αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (και τεχνικό προσωπικό στην περίπτωση της επιτροπής ελέγχου), από επιστημονικούς φορείς και επιμελητήρια της περιοχής συμπεριλαμβανομένου και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Και επειδή στους βασικούς στόχους του προγράμματος, πέραν των άλλων, είναι και η αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, η συμμετοχή του επιμελητηρίου μας θεωρούμε ότι υποβοήθησε στην προαγωγή των δράσεων που σχετίζονται με τους ανωτέρω τομείς και κατά συνέπεια ενίσχυσε την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και διαχείριση του Τέλους.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η θεσμοθέτηση του Τέλους Ανάπτυξης είναι μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία και κατάκτηση των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα και λειτουργεί ως ένας πολύ σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και προόδου για την ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί επίσης κοινή διαπίστωση ότι η επιλογή των νέων δράσεων και έργων δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία ούτε μπορεί να γίνει ερήμην των κοινωνικών, παραγωγικών και επιστημονικών δυνάμεων. Άλλωστε ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού, πέραν της μερικής αξιοποίησης της ενεργειακής παραγωγής για ανάπτυξη συμπληρωματικού οφέλους, ήταν και η ενεργός συμμετοχή των δυνάμεων αυτών στις διαδικασίες υλοποίησής του και κατά συνέπεια στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής μας.
Κύριε Υφυπουργέ,
Υπό τις κρίσιμες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια που βιώνουμε, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζει ως χρέος του να συμβάλει με ακόμη πιο έντονο τρόπο, τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στη διατύπωση προτάσεων και στην αξιολόγηση έργων και δράσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρες της ανάκαμψης με κριτήριο πάντα το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό η συμμετοχή του στις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης του ΕΑΠ κρίνεται αδιαμφισβήτητα χρήσιμη και αναγκαία.

Για την ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ
Ο Πρόεδρος

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 11:38