Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 11:27

Το ΓΕΩΤΕ συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε Δυτικής Μακεδονίας στην 239/18-7-11 συνεδρίασή της συζήτησε το θέμα της κατάργησης του ΙΓΜΕ και ομόφωνα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του γεωτεχνικού χώρου, αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη απόφαση κατάργησης - διάλυσης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
Η συσσωρευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία 60 ετών κινδυνεύει άμεσα να χαθεί στην περίπτωση κατάργησης του μοναδικού φορέα γεωλογικής έρευνας της χώρας. Η γνώση αυτή αποτελεί τη βάση για τη δραστηριοποίηση μιας μεγάλης ομάδας επαγγελματιών (γεωλόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες περιβάλλοντος, μεταλλευτικές επιχειρήσεις κλπ), αλλά πολύ περισσότερο αποτελεί το υπόβαθρο για το σχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας. Ανησυχούμε έντονα για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον του ΙΓΜΕ, για το μέλλον του έμψυχου δυναμικού του και της υποδομής του.
Το ΙΓΜΕ στα 60 και πλέον χρόνια πορείας του έχει αποδεδειγμένα συμβάλλει στη βασική εφαρμοσμένη έρευνα. Μερικές από τις δράσεις του είναι: ο εντοπισμός φυσικών ορυκτών πόρων (λιγνιτικά κοιτάσματα που αξιοποιούνται από ΔΕΗ), κοιτάσματα χρυσού, Νικελίου, Βωξιτών ο εντοπισμός και αξιοποίησης υπόγειων νερών για την αντιμετώπιση υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών (λειψυδρία Αθηνών 1991), η μελέτη γεωθερμικών πεδίων, η ολοκλήρωση της γεωλογικής χαρτογράφησης της χώρας, η ανάπτυξη λατομικών περιοχών, η μελέτη τεχνικών έργων, η προστασία οικισμών από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, η συστηματική καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων και επιφανειακών νερών.
Το ΙΓΜΕ αξιοποίησε τα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων για να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένη έρευνα, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες αξιοποίησε και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το Ινστιτούτο σήμερα εκτελεί δεκάδες ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και η όποια αναστολή των εργασιών του θα είχε ως αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα το ΙΓΜΕ έχει προετοιμάσει ερευνητικά προγράμματα, τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία η χώρα μπορεί να αποκομίσει πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, εξασφαλίζοντας και δημιουργώντας συγχρόνως νέες θέσεις εργασίας.
Κύριε Υπουργέ
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε/ΠΔΜ εκφράζει την συμπαράστασή στον αγώνα των εργαζόμενων, θεωρώντας ότι το ΙΓΜΕ θα πρέπει να παραμείνει Δημόσιο με περιφερειακή δομή και διάρθρωση, ώστε να ανταποκριθεί στον ρόλο του για τον οποίο έχει ιδρυθεί: δηλαδή την ανάπτυξη της βασικής έρευνας υποδομής και της εφαρμοσμένης, όπως άλλωστε συμβαίνει αντίστοιχα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Επίσης ζητάει τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, θεωρώντας πως δεν περισσεύει κανείς εργαζόμενος και φυσικά καμία ερευνητική δραστηριότητα.

Για την ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ
Ο Πρόεδρος

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 11:29