Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011 10:57

Επιστολή Σπάρτακου στον Ζερβό για την ειδική εισφορά

Κύριε Πρόεδρε
Στον πρόσφατο νόμο «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και στο άρθρο 38, παράγραφος 2α, καθιερώνεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών σε όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, καθώς και στους υπαλλήλους Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 2β του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών των παραπάνω μισθωτών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται για μια ακόμη φορά τα συνήθη υποζύγια από την πολιτική της κυβέρνησης επιπροσθέτως και συνολικά κατά 3%.
Κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αντίστοιχη παρακράτηση έχει καθιερωθεί στους μισθωτούς της επιχείρησης και ΜΟΝΟ (σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς Ν.Π.Ι.Δ) από το 1952 σε ποσοστό επί των αποδοχών μας 4,25%.
Η εν λόγω παρακράτηση εμφανίζεται στην μηνιαία εκκαθάριση μισθοδοσίας των μισθωτών με κωδικό 406 και την υποσημείωση ΟΑΕΔ-ΟΕΕ (ΧΡΗΜΑ) και οι υπηρεσίες της ΔΑΝΠΟ θα μπορούσαν να σας παρουσιάσουν την ανάλυση του συγκεκριμένου κωδικού.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί για τους μισθωτούς της ΔΕΗ ΑΕ προσθετικά, γιατί αναλύοντας την παρακράτηση του κωδικού 406 θα διαπιστώσετε ότι παρακρατείται ήδη υπέρ ανεργίας ποσοστό 2,5% περίπου.
Εν κατακλείδι πιστεύουμε, ότι η εφαρμογή για τους μισθωτούς της ΔΕΗ μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟ για την διαφορά που η νέα εισφορά του νόμου ορίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Κων/νος Βασιλειάδης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011 11:00