Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011 11:18

Συνεδρίαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέμα:
Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο «Βούρινος Ι»,
συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Σαμάρι – Γυμνή Κορυφή» των Δήμων
Σιάτιστας και Κοζάνης του Νομού Κοζάνης» από την εταιρεία «Ρόκας Αιολική
Μακεδονία Ι Α.Β.Ε.Ε.».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση αιολικού πάρκου
«Βούρινος ΙΙ» συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Νεράιδα – Πύργος –
Μεγάλη Πέτρα» των (πρώην) Δήμων Σιάτιστας, Κοζάνης και Αιανής,
του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Οδικό τμήμα Κοζάνης – Ρυμνίου
[της εθνικής οδού Κοζάνης –Λάρισας] της Π.Ε Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 4ο: Παραχώρηση στο Δήμο Γρεβενών των μελετών για το Αστεροσκοπείο
Όρλιακα, Κέντρο Παλαιοντολογίας Μηλιάς και Θερμαλιστικό
Κέντρο Κιβωτού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης .

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών του Π.Σ., στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικών Συμβάσεων.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης .

Θέμα 6ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην
Εμπορο-Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Θέμα 7ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο έργο: «Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Ενημέρωσης (ΤΠΕ) για καλύτερη πρόσβασης και εδαφική
συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου» του προγράμματος
INTERREG IVB MED.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 8ο: Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3. Πολιτικά Κόμματα
4. ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.
4. Δήμοι Π.Δ.Μ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011 11:23