Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011 17:37

Εκτακτα μέτρα της δημοτικής αστυνομίας για το ''Νιαήμερο''

 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β').
4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των ΤAXI (7 θέσεις ΤΑΧΙ), στην οδό Μοναστηρίου από τη διασταύρωσή της με τον Κυκλικό κόμβο Ξενία έως τη διασταύρωσή της με την οδό Επισκόπου Ευγενίου.
Β) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας στην οδό Αηλιόστρατας, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σακαλή έως το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης .Η κυκλοφορία θα διεξάγεται δια μέσου της οδού Σακαλή προς την οδό Ξενία.
Γ) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από την Κυριακή 02/10/2011 ώρα 14:00 έως την Τρίτη 04/10/2011 ώρα 24:00.
Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Με εντολή Δημάρχου
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας


Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011 17:43