Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2011 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) διοργανώνουν στην πόλη της Κοζάνης
Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Η Ημερίδα αφορά τα στελέχη, κι ειδικότερα τα μέλη των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και θα
διεξαχθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Κοζάνης και η έναρξή της έχει οριστεί για τις 08:30 π.μ.

Με το Ν. 3882 / 2010 εισάγονται διαδικασίες και κανόνες για την παραγωγή,
προμήθεια, διαχείριση και διαμοιρασμό των γεωχωρικών δεδομένων και
υπηρεσιών. Σκοπός των Ημερίδων είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των
μελών των ΚΟ.Σ.Εγια τις νέες δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από το νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η σύσταση των ΚΟΣΕ είναι υποχρεωτική σε κάθε
Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το αρ. 19 του
Ν. 3882/2010, καθώς αποτελούν συντονιστικά όργανα εντεταλμένα για την
καταγραφή, καθώς και την διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου
για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών
δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Στις Ημερίδες θα γίνει ενημέρωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Νόμου,
τις προβλέψεις του, καθώς και παρουσίαση υλικού και πρακτικών εργαλείων
που θα βοηθήσει τα ΚΟ.Σ.Ε. στο έργο τους. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν
καλές πρακτικές εφαρμογής του Ν. 3882/2010 και διαμοιρασμού δεδομένων
από Δημόσιους Φορείς.

Ο πρόεδρος του Ο.Κ.Χ.Ε, Γ. Μουτεβελής, δήλωσε εν όψει της εκδήλωσης ότι:
«Ο διαμοιρασμός και η κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδομένων αποτελεί
ζωτικής σημασίας ζήτημα για την τοπική ανάπτυξη όσο και συνολικά για την
ανάπτυξη της χώρας. Η συμμετοχή των στελεχών των φορέων
αυτοδιοίκησης, ως άμεσων συνεργατών του εγχειρήματος, στην

Επιμορφωτική Ημερίδα που θα διεξαχθεί στην πόλη της Κοζάνης είναι
απολύτως χρήσιμη και κρίσιμη, τόσο για την ενημέρωσή τους όσο και για την
έκφραση παρατηρήσεων που θα προάγουν περαιτέρω το έργο της Εθνικής
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών».

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2011 11:05