Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

altΤου Ευάγγελου Καρλόπουλου

Στο Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, σαφώς και δεν υπάρχει μνεία σχετικά με την υποχρέωση πώλησης ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ. Οι υποχρεώσεις της Χώρας μας απέναντι στους «δανειστές», στο κομμάτι που αφορά στον ενεργειακό τομέα, σχετίζονται με την ολοκλήρωση των σχεδίων απελευθέρωσης της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξορθολογισμού των τιμολογίων, διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τέλος, περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης  Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 347970/8-12-2008 Κ.Υ.Α, την 284984/13-7-2010 Υ.Α., τις 317353/23-07-2008 και 328764/15-09-2008 εγκυκλίους της Γεν. Γραμ.Υπ.Α.Α.Τ. καθώς και της 311928/29-6-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Οριστικής Εγκατάλειψης Αμπελώνων (Πριμοδότηση Εκρίζωσης)» καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 01/09/2010.

Στο παραπάνω μέτρο δικαίωμα ένταξης έχουν αμπελουργοί που:

·Διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα για το σκοπό αυτό από την αμπελουργική περίοδο 1998-1999 και εντεύθεν.

·Κατέχουν και καλλιεργούν ορθά αμπελοτεμάχιο που έχει φυτευτεί νόμιμα και όχι κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας κοινοτικής ή εθνικής διάταξης και η ποικιλία του είναι ταξινομήσιμη στον κατάλογο συνιστώμενων – επιτρεπόμενων για το νομό οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

·Έχουν Αμπελουργικό Μητρώο.

·Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης εκμετάλλευσης και έχουν καταχωρηθεί σε αυτήν τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια.

·Έχουν υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώσεις συγκομιδής για τις 2 τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, από τις οποίες να προκύπτει παράδοση/πώληση σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.

·Η έκταση του αμπελοτεμαχίου δεν είναι μικρότερη του 1 στρέμματος.

·Επίσης, η σχετική έκταση να πληρεί τους όρους επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Καν. (ΕΚ) 479/2008:

I.  Δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων κατά τις 10 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης, ή δεν έχει φυτευτεί με δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό.

II. Δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις 5 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης (βιολογική γεωργία, σχέδια βελτίωσης κλπ.).

III. Δεν είναι εγκαταλελειμμένη έκταση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται με την αίτηση είναι τα εξής:

·  Φωτοτυπία της ταυτότητας.

·  Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης (Ε1-2010).

·  Δήλωση εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης, έτους 2010.

·  Φωτοτυπίες των τίτλων ιδιοκτησίας ή επίσημων ενοικιαστηρίων άνω των 10 ετών των αγροτεμαχίων που προορίζονται για εκρίζωση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη σύμφωνη γνώμη.

·  Επικαιροποιημένη καρτέλα του παραγωγού με στοιχεία των τεμαχίων που προορίζονται για εκρίζωση και απόσπασμα του Αμπελουργικού Μητρώου, εφ’ όσον μας επιτρέψει η Διεύθυνση Μητρώου να δεχθούμε αιτήσεις τροποποίησης των δηλώσεων αμπελοκαλλιέργειας ή νέες εγγραφές (αρχείο Μητρώου αμπέλων Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης).

·  Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών 2008 και 2009 (αρχείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 20 και στο τηλ. 2461351431 κατά τις εργάσιμες ώρες.
                                                       
 
 
 
 

altΜε την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Κίρκου, εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013 του Ε.Σ.Π.Α. έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού €1.712.996,40. Συγκεκριμένα ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προμηθευτεί εξοπλισμό καθαριότητας και ανακύκλωσης που περιλαμβάνει 4 απορριματοφόρα, 150 απορριματοδέκτες, 1 αναρροφητικό σάρωθρο, 300 κάδους μηχανικής αποκομιδής, 2 δορυφορικά απορριματοφόρα ανακύκλωσης, 1 ανοιχτό φορτηγό και 300 κάδους ανακύκλωσης.

Αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν σε ρεπορτάζ  Κεντρικού  Δελτίου Ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού της περιοχής,  στις 28/7/2010, για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης του Δήμου Κοζάνης,  η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σημειώνει τα παρακάτω:

1. Η επιχείρηση διαβεβαιώνει ότι το νερό που παρέχεται στους κατοίκους του Δ.Δ. Οινόης είναι κατάλληλο για πόση και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η καταλληλότητα του πόσιμου νερού επιβεβαιώνεται και από τους συχνούς  εργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγονται περίπου κάθε 10 με 15 ημέρες. Η πηγή υδροληψίας είναι οι Νέες Γεωτρήσεις περιοχής Βαθυλάκου - Πετρανών από τις οποίες προμηθεύεται πόσιμο νερό και η πόλη της Κοζάνης.

2. Επίσης η ποσότητα του νερού που παρέχεται από την ΔΕΥΑΚ είναι αρκετή και υπερκαλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος, αλλά λόγω αυξημένων αρδευτικών αναγκών δημιουργήθηκε αρρυθμία υδροδότησης στις 25/7/2010 η οποία και αποκαταστάθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας.

3. Σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα δεν έχει αναφερθεί αλλά ούτε έχει εντοπισθεί από την Υπηρεσία κανένα πρόβλημα δυσλειτουργίας, ώστε να προκαλεί ανησυχία για θέματα υγιεινής στους κατοίκους του εν λόγω Δημοτικού Διαμερίσματος. 

4. Τέλος, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής παρασχέθηκε ειδική κατασκευή υδροληψίας, που καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος τις ώρες αιχμής.

Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2010 12:23

ΓΙΟΡΤΗ ΦΑΣΟΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΙΣΑΝΙ

altΜια ξεχωριστή βράδια υπόσχεται και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σισανίου και οι κάτοικοι του χωριού, το ερχόμενο Σάββατο 7Αυγούστου, στη Γιορτή Φασολιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Μεριάς» στο Σισάνι. Όπως επισημαίνουν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μπάμπης Καραστέργιος, οι Σισανιώτες είναι έτοιμοι και φέτος να υποδεχθούν τους χιλιάδες επισκέπτες που αναμένονται στη γιορτή και να τους προσφέρουν την έξοχη φασολάδα Σισανίου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο απολογισμός και ο ισολογισμός του οικονομικού έτους 2009 και τα αποτελέσματα χρήσης του δήμου Πτολεμαϊδας κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

«Άκρως ικανοποιητικά» χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του ελέγχου χρήσης 2009 που διενήργησε ο ορκωτός λογιστής Χρήστος Παπαδημητρίου, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία τονίζοντας ότι το σύνολο των εσόδων του δήμου για το 2009 ανήλθε συνολικά στα 20εκ. ευρώ, τα έξοδα ανήλθαν στα 18.5000 εκ. ευρώ, ενώ ο δήμος έχει πλεόνασμα της τάξης των 1.462 εκ. ευρώ, εμφανίζοντας μια αρκετά ικανοποιητική οικονομική κατάσταση.

Ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε ότι ο δήμος θα πρέπει να εισπράξει τις οφειλές για να βελτιωθεί η ρευστότητά του, καθώς το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ανέρχεται στα 4.759 εκ. ευρώ.

Σημείωσε μάλιστα ότι αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν οι περισσότεροι δήμοι της χώρας, αφού παρατηρείται γενικότερη δυσκολία στο να εισπράξουν οι ΟΤΑ τις καθυστερημένες απαιτήσεις τους, ενώ σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του δήμου σε τρίτους είπε ότι ο κύριος όγκος αφορά παλαιότερες χρονιές, αφού το 2009 δεν συσσώρευσε νέες απαιτήσεις «κάλυψε τις υποχρεώσεις του σε προμηθευτές που γεννήθηκαν μέσα στη χρονιά», καθώς και ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2010 είχε εισπράξει 350.000 €.

Ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας Γρηγόρης Τσιούμαρης δήλωσε ικανοποιημένος, ενώ έκανε αναφορά σε προγράμματα που δεν άνοιξαν, όπως ο αναμενόμενος ΘΗΣΕΑΣ 2010, σε άλλα που δεν προχωρούν όπως ο υφιστάμενος ΘΗΣΕΑΣ, ενώ για τον τοπικό πόρο ο κ. Τσιούμαρης ανέφερε ότι δεν έχουν μπει χρήματα στα ταμεία. Ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας δεν παρέλειψε να επισημάνει την αδυναμία της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει τους δήμους.

 

Ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας εκφράζοντας τους χημικούς που εργάζονται στην βιομηχανία και σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία όλες τις πρωτόγνωρες εξελίξεις που αφορούν στην δέσμευση της χώρας μας από το μνημόνιο και κυρίως τα πάσης φύσεως μέτρα που επιβάλλονται με αφορμή αυτό.

Μόλις προσφάτως άλλο ένα μέτρο, δυστυχώς το ίδιο άδικο και αιφνιδιαστικό, ήρθε να προκαλέσει αναστάτωση και οργή στο σύνολο των εργαζομένων της χώρας, την ίδια στιγμή που οι τελευταίοι πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει ουσιαστικά καμιά πρόνοια κοινωνικής προστασίας για τους εργαζόμενους, η απελευθέρωση των απολύσεων, η μείωση των αποζημιώσεων στο μισό, η κατάργηση ρυθμίσεων των ΣΣΕ , η στέρηση στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας κάτω των 25 ετών της δυνατότητας να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς μισθούς διαβίωσης, αποτελούν πρωτοφανή γεγονότα για τις εργασιακές σχέσεις, την ασφάλεια στην εργασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ο ΠΣΧΒ θεωρεί υποχρέωσή του να τοποθετηθεί επί της συγκεκριμένης τροπολογίας που πρόσφατα ψηφίσθηκε:

·Το μέτρο είναι μια έμπνευση του Υπουργείου Εργασίας, ως φαίνεται, δώρο στους εργοδότες που εδώ και πολλά χρόνια το αποζητούσαν ως ρύθμιση. Να τονισθεί όμως πως σε κανένα σημείο του κειμένου του μνημονίου δεν αναφέρεται δέσμευση για επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα.

·Είναι ευρύτερα γνωστό πως ενώ δεν υφίσταται κατ' ουσίαν χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση, με την τροπολογία αυτή δίνεται το δικαίωμα στους εργοδότες αφενός να περικόψουν τις αποζημιώσεις στο μισό, αφετέρου να μετατρέψουν  τον εργαζόμενο σε φθηνό αναλώσιμο.

·Σε μια περίοδο που το ζητούμενο είναι η ανακατανομή του πλούτου ως μόνος τρόπος να εξέλθει η χώρα από τη κρίση, κάτι που ακούστηκε και επισήμως από στόματος Πρωθυπουργού, το Υπουργείο δείχνει να ακολουθεί την παρωχημένη αντίληψη περί φθηνού εργασιακού δυναμικού, αγνοώντας (.) ότι σε όποια οικονομία εφαρμόσθηκε τέτοια στρατηγική αυτή οδηγήθηκε σε οικονομικό μαρασμό, στην μονομερή συγκέντρωση πλούτου και σε κοινωνικές ανισότητες τέτοιες που οδήγησαν σε κοινωνικές εκρήξεις με οδυνηρές συνέπειες.

 

·Είναι επίσης η πρώτη φορά στην ιστορία των εργασιακών σχέσεων που οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτούς πριν τα 25 έτη και αυτούς μετά, με τους πρώτους να μην έχουν δικαίωμα σε μισθούς Σ.Σ.Ε. Αυτοί θα βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών, οι οποίοι χωρίς άλλο θα τους απολύουν την επόμενη της συμπλήρωσης του ηλικιακού ορίου, για να προσλάβουν τον επόμενο κάτω των 25, και έτσι να μην καταβάλλουν ποτέ συλλογικές συμβάσεις

Εκφράζοντας έναν κλάδο που έχει συμμετάσχει και συμβάλλει τα μέγιστα στην παραγωγική διαδικασία και γνωρίζει πολύ καλά την κοινωνία της εργασίας, θεωρούμε πως τέτοιο μέτρο θα ανοίξει τους «ασκούς του Αιόλου». Σε καμία περίπτωση δε, δεν έχει να προσφέρει στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά αντίθετα, εγείρει εκ νέου κοινωνικές ανισότητες, καταστρατηγεί την - με κόπους - κατεκτημένη εργασιακή ειρήνη και δημιουργεί μια πλασματική ευημερία μέσω των αριθμών και όχι της πραγματικής οικονομίας.

Θεωρούμε πως η πολιτική ηγεσία θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε:

·Διορθωτικές κινήσεις τέτοιες που να άρουν την καταστροφική τροπολογία.

·Να εξασφαλίσει συνθήκες τέτοιες που η εργασία να πάρει την θέση που της αξίζει στο κοινωνικό γίγνεσθαι : να αποτελεί βασικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για αξιοπρεπή διαβίωση.

Σε διαφορετική περίπτωση πολύ φοβόμαστε πως όλες οι θυσίες που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του τόπου θα αποβούν για μια ακόμα φορά άκαρπες.

Από το Δήμο Πτολεμαϊδας ανακοινώνεται ότι ύστερα από διάλογο που έγινε με αντιπροσωπεία περιπατητών και ελεύθερων αθλούμενων στο γήπεδο του ΕΑΚ, ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας ανταποκρινόμενος στο αίτημά τους ανοίγει το γήπεδο από 7-9 π.μ. και 7-10 μ.μ., υπό τον όρο ότι δεν θα μπαίνει κανείς στο χώρο του πρασίνου όπου γίνεται αποκατάσταση του χλοοτάπητα και πάντα σε συνεργασία των εθελοντών περιπατητών με τους φύλακες του χώρου.

Παράλληλα, ζητείται η κατανόηση και η συμμετοχή των πολιτών για την προστασία του ταρτάν, του πρασίνου και την καθαριότητα του χώρου.

 
altΗ σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «ΕΕ: Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υψηλής περιφερειακές ενισχύσεις ως το τέλος του 2013.» Παλαιότερα μας έλεγαν ότι έδωσαν μάχες για να μην αδικηθεί η Περιφέρεια και για να μην φύγει από αυτές του Στόχου 1 (όπως το λέγαμε τότε). Τι εμπειρογνωμοσύνες από την Περιφέρεια, τι από τη Νομαρχία Κοζάνης……..ΤΙΠΟΤΑ!!!
altΑπό την enet.gr

Ομαλοποιείται η αγορά καυσίμων και η τροφοδοσία αγαθών στην αγορά έπειτα και από την απόφαση χθες των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων δημόσιας χρήσης να αναστείλουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Της χθεσινής απόφασης είχε προηγηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των εννέα ομοσπονδιών έπειτα και από τη πρόταση για "άνοιγμα" διαλόγου από τον υπουργό Μεταφορών Δ.Ρέππα, ο οποίος έθεσε ως προϋπόθεση τη λήξη της απεργίας για την άρση της επίταξης και την έναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο μερών.