Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 07:22

H απάντηση της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για την απουσία της Καστοριάς απο τον οδικό χάρτη ΦΑ

Σχετικά με την αναφορά, σε δύο τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (στην Κοζάνη και στην Καστοριά), για το θέμα έλευσης του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία και την πρόκληση αδικαιολόγητης ανησυχίας στους κατοίκους της Καστοριάς, των Μανιάκων, του Άργους Ορεστικού και των Γρεβενών, 

είναι επιβεβλημένη η συνοπτική ενημέρωση για τα πραγματικά γεγονότα και την εξέλιξη των διαδικασιών του έργου.

Η αμφισβήτηση προέκυψε από αναφορά του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δακή Γιώργου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στο Άργος Ορεστικό στις 14/3/2018.

Η μη ρητή πρόβλεψη στην Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με Αριθ. 78/15-1-2018 (ΦΕΚ Α’59/18-1-2018) και θέμα: «Έγκριση Οδικού Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022», απαντήθηκε με το από    2-2-2018 Δελτίο Τύπου, τμήμα του οποίου ακολουθεί.

«5. Σε ότι αφορά στην Έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (15.01.2018) του Οδικού Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Στην παραπάνω απόφαση περιλαμβάνονται τα έργα σε περιοχές – Περιφέρειες της χώρας στις οποίες η ΔΕΔΑ είχε ήδη καταναλωτές κατά τη σύστασή της δηλ. στις 01.01.2017.

Η Δυτική Μακεδονία, όπως και οι άλλες Περιφέρειες που αναφέρονται στην υπόψη Απόφαση οι οποίες είχαν ήδη λάβει έγκριση τιμολογίου διανομής από τη ΡΑΕ από το Νοέμβριο 2016, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την επόμενη πενταετία.

Οι διαδικασίες θα δρομολογηθούν μετά την αντίστοιχη έγκριση του τιμολογίου διανομής από τη ΡΑΕ και βάσει των προϋποθέσεων που θα θέτει.»

Επομένως η επαναφορά στο προσκήνιο της παραπάνω Απόφασης είναι άνευ αντικειμένου.

Για το ίδιο θέμα έγινε αναλυτική παρουσίαση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, στις 29/1/2018 παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γιώργου, με συγκεκριμένα έγγραφα και αποφάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται η Αρ. Πρωτ.: ΔΕΔΑ: 1597/24-11-2017 επιστολή της ΔΕΔΑ προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία προγραμματίζεται η αναθεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των κατασκευών το Α’ εξάμηνο το 2019.

Αναφέρουμε επίσης, την έγκριση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους 12,62 εκατ. ευρώ, το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που κατατέθηκε από την ΔΕΔΑ στη ΡΑΕ, τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε τοπική εφημερίδα της Καστοριάς στις 6/5/2017 στο πλαίσιο της Αίτησης για έγκριση έκδοσης Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου από τη ΡΑΕ, το από 1/3/2018 Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ και μία σειρά άλλων ενεργειών.

Ύστερα από τα παραπάνω εκτιμούμε ότι, τα ερωτηματικά και η ανησυχία που εκπέμπουν τα δημοσιεύματα απαντήθηκαν στο σύνολό τους.

Σε ότι αφορά στους Περιφερειακούς Συμβούλους, δεν δημιουργήθηκαν ερωτήματα γιατί όλα τα παραπάνω είναι γνωστά. Τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει ανάγκη συνεχούς επιβεβαίωσης του αυτονόητου, όπως και σε κάθε μελλοντική πιθανή αμφισβήτηση.

Κοζάνη 18/3/2018

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 07:28