Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022 12:16

Αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ για τον Δήμο Εορδαίας.

Συγκεκριμένα, το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούνταν από 20 Προγράμματα, εκ των οποίων τα 13 Περιφερειακά και τα 7 είναι Τομεακά:

  • Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.
  • Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής Εορδαίας το Σεπτέμβριο του 2019, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βρισκόταν στο τελευταίο του στάδιο χρονικά. Χωρίς να σπαταληθεί χρόνος εντείναμε την προσπάθεια τόσο για αύξηση της απορροφητικότητας των ενταγμένων έργων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσο και για υποβολή νέων προτάσεων. 

Αναλυτικότερα, στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται για κάθε έργο του Δήμου Εορδαίας και κάθε έργου της ΔΕΥΑΕ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος η πορεία υλοποίησης, η απορροφητικότητα καθώς και τα νέα έργα που έχουν ενταχθεί ή είναι προς ένταξη.

Από το σύνολο των 15 έργων που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • 9 προτάσεις είχαν ενταχθεί πριν την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας δημοτικής αρχής.
  • Μετά την ανάληψη καθηκόντων μας υποβλήθηκαν στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 6 νέες προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7.262.098€.
  • Από το σύνολο προϋπολογισμού  18.298.961,52€ των ανωτέρω έργων είχε απορροφηθεί έως το τέλος του 2019 περίπου 4.484.023,57€, ήτοι ποσοστό απορροφητικότητας 24,5%.
  • Η απορροφητικότητα των υπό υλοποίηση έργων αυξήθηκε σε 7.624.582,36 € , δηλαδή 41,67% επί του συνόλου με την υποσημείωση ότι δημοπρατήθηκαν  και απομακρύνθηκε ο κίνδυνος απένταξης σε έργα ύψους 9.442.640 €.

Συμπερασματικά, προχωρά η υλοποίηση έργων κόστους 15.597.724,36 €, με συνολική απορρόφηση  85,24%. 

 

Στα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 υποβλήθηκαν από τον Δήμο είκοσι επτά (27) προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 21.944.913,98 €. 

Για το σύνολο των ανωτέρω προτάσεων, το μελετητικό στάδιο και η υποβολή τους πραγματοποιήθηκε μετά την ανάληψη καθηκόντων από την παρούσα δημοτική αρχή. 

Από τις προτάσεις αυτές υλοποιούνται ήδη 1.350.227,20 € ενώ έχουν λάβει έγκριση όρων δημοπράτησης έργα και προμήθειες ύψους 7.195.908,00 €. Οι υπόλοιπες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια των προσκλήσεων και βρισκόμαστε εν αναμονή των αξιολογήσεων και της δημοσίευσης των πράξεων ένταξής τους.

 

Α/Α

Έργο

Π/Υ (€)

Ένταξη

Ποσοστό απορρόφησης έως και το 2019

Ποσοστό απορρόφησης έως σήμερα

1

Αντιπλημμυρικά Έργα Τ.Κ. Περδίκκα

574.747,28

22/1/2018

0

0%

Ολοκληρώθηκε

2

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας

737.800

10/8/2021

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

3

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση Οδού 25ης Μαρτίου

2.715.752

20/12/2016

Ολοκληρώθηκε

 

4

Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ

1.247.481

22/7/2021

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

5

Κατασκευή Χώρων Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας

1.469.498

24/11/17

208.003,57

14 %

1.250.352,05

85,1%

6

Κέντρο κοινότητας Δήμου Εορδαίας

570.000

2/12/2016

Σταδιακή απορρόφηση με πρόβλεψη έως 12/2022

74,6%

7

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Εορδαίας

532.137

20/10/2016

Πρόβλεψη μέχρι 12/2022  511.285

96,1%

8

Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας

1.925.745

2/5/2017

660.796

34,3%

ολοκληρώθηκε

9

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας

375.100

10/6/2022

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

10

Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας

219.840

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

11

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Αυτοματισμοί στα Διυλιστήρια του ΔΔ Πτολεμαΐδας

491.575

10/11/2016

44.472

9%

ολοκληρώθηκε

12

Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών για  την Παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου Εορδαίας 

2.537.940,24

1/9/2017

0

0%

2.337.878,03

92,1%

13

Δράσεις Προστασίας των Υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας

223.908

28/7/2020

ΝΕΟ  ΕΡΓΟ

14

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας

7.973.142

16/7/2018

0%

ΚΊΝΔΥΝΟΣ  ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

Υποέργο Ι: Εξωτερικός Αγωγός Λυμάτων Διασύνδεσης Περιοχής Κόμβου ΑΕΒΑΛ με την Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ


Υποέργο ΙΙ: Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και Εξωτερικό Δίκτυο Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστίου στον Κόμβο  Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 


Υποέργο ΙΙΙ: Εσωτερικό Δίκτυο Λυμάτων Καρυοχωρίου  και ΚΑΑ

Μεταφοράς Λυμάτων στην  ΕΕΛ Πτολεμαΐδας Οικισμών Καρυοχωρίου – Αγ.Χριστόφορου Δ.Ε. Αγίας

Παρασκευής 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού

και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού Πεντάβρυσου και

Περδίκκα στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας

4.457.969

22/2/2021

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

 
Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Α/Α

έργο

Πρόγραμμα

Π/Υ (€)

ένταξη

Ποσοστό απορρόφησης έως και το 2019

Ποσοστό απορρόφησης από το 2020 έως σήμερα

1

Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας

Αντώνης Τρίτσης

3.950.000

7/04/2022

 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2

Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης

Αντώνης Τρίτσης

1.494.200

2/03/2022

 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

3

Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Αντώνης Τρίτσης

2.530.096

   

Υπό Αξιολόγηση

4

Smartcities, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δράσεις και μέτρα

πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας

Αντώνης Τρίτσης

604.648,80

   

Υπό Αξιολόγηση

5

Κέντρο βραχυχρόνιας φιλοξενίας συγγενών και ασθενών του

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αντώνης Τρίτσης

427.361,54

   

Υπό Αξιολόγηση

6

Προμήθεια και Τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών

Αντώνης Τρίτσης

28.556,74

   

Υπό Αξιολόγηση

7

Εκπόνηση μελέτης που αφορά «Μετατροπή του κτιρίου 157 της

πρώην ΑΕΒΑΛ σε ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Αντώνης Τρίτσης

499.585,13

   

Υπό Αξιολόγηση

8

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών

υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης

μετρήσεων της Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αντώνης Τρίτσης

5.297.000

   

Υπό Αξιολόγηση

9

Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας

Αντώνης Τρίτσης

800.000

   

Υπό Δημοπράτηση

10

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας

Αντώνης Τρίτσης

1.587.096,77

   

Υπό Αξιολόγηση

11

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας

Αντώνης Τρίτσης

638.306,45

   

Υπό Αξιολόγηση

12

Υδραυλική μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολ/δας (Β΄ΦΑΣΗ)-

Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης

Αντώνης Τρίτσης

302.419,35

   

Υπό Αξιολόγηση

13

Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

317.628,00

16/05/2022

 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

14

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

150.000,00

23/11/2019

 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 01-12-2021

15

Προμήθεια 3 απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

452.600,00

17-01-2020

 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

16

Προμήθεια καφέ κάδων βιοαποβλήτων

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

121.495,20

17-01-2020

 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

17

Δράσεις δημοσιότητας για «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας»

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

20.000,00

17-01-2020

 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

18

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος Τηλεμετρίας-Τηλεχειρισμού στο Δίκτυο Άρδευσης Κοινότητας Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας και έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης νερού

ΠΑΑ

1.483.908,00

   

ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

19

Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

223.000,00

16/10/2020

 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

20

Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

105.000,00

19/04/2019

0

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

21

Προμήθεια Φορτωτή-Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

111.600,00

19/04/2019

0

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

22

Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα-πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

166.532,00

19/04/2019

0

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

23

Προμήθεια ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

45.880,00

19/04/2019

0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

24

Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

40.000,00

19/04/2019

0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

25

Προμήθεια ενός (1) μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης μετά παρελκομένων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

111.600,00

19/04/2019

0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

26

Προμήθεια ενός (1) διαμορφωτή γαιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

396.800,00

19/04/2019

0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

27

Προμήθεια φορτηγού διπλής καμπίνας και ανοιχτής καρότσας

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

39.800,00

19/04/2019

0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022 12:18