Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 11:32

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

altΤο εμπόριο της ΕΕ με το βόρειο τμήμα της Κύπρου πρέπει να βασιστεί στους κανόνες που διέπουν την ενιαία αγορά της και την τελωνειακή ένωση, και όχι στους κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο. Βασίζοντας το ενδεχόμενο εμπόριο με το βόρειο τμήμα της Κύπρου στο άρθρο 207 της Συνθήκης της ΕΕ για το διεθνές εμπόριο, θα υπονοούσε, εσφαλμένα, ότι η περιοχή δεν αποτελεί τμήμα της ΕΕ. Αυτό υποστήριξε η επιτροπή Νομικών τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010
 
Η ΕΕ πάντα θεωρούσε ότι η Κύπρος εντάχθηκε στο σύνολό της στην ΕΕ, αλλά κατά την ένταξη της το 2004, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ "ανεστάλη προσωρινά" για τις περιοχές αυτές οι οποίες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η γραμμή που χωρίζει το νότιο από βόρειο τμήμα της Κύπρου δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ

 
Η επιτροπή Νομικών Θεμάτων του ΕΚ υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ, η οποία δηλώνει ότι η εδαφική επικράτεια της Κύπρου αποτελεί στο σύνολο της μέρος της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές υπενθύμισαν ότι η Ένωση δεν πρέπει να ρυθμίσει το εσωτερικό καθεστώς σε ότι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κρατών μελών στη βάση της κοινής εμπορικής πολιτικής, όπως είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004, γιατί κάτι τέτοιο "θα υπονοούσε defactoότι η γραμμή που χωρίζει το έδαφος της Κύπρου θα ήταν ταυτόσημη με τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης".

 
Ο εισηγητής για το θέμα αυτό, Kurt Lechner (ΕΛΚ, Γερμανία) εξήγησε ότι: "Πρέπει να κρατήσουμε τη διαδικασία όσο γίνεται πιο απλή. Είναι δύσκολο να σχεδιάσουμε κανονισμό στη βάση της εξωτερικής δράσης και εμπορίου, γιατί η Κύπρος είναι ήδη στο σύνολό της μέλος της ΕΕ" και προσέθεσε: "ας δούμε την υπόθεση αυτή ως έχει και ας μη χρησιμοποιούμε άλλα παραδείγματα τα οποία δεν ταιριάζουν". Τα μέλη της επιτροπής υιοθέτησαν με 18 ψήφους υπέρ, 5 κατά και μία αποχή την πρόταση του εισηγητή να τεθεί ως νομική βάση για τον κανονισμό το Πρωτόκολλο αριθ. 10 από τις Πράξεις περί των όρων προσχώρησης για την Κύπρο.

Τερματίζοντας την "προσωρινή αναστολή"

 
Η άρση της προσωρινής αναστολής της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ θα απαιτούσε την κατάθεση νέας πρότασης μέσα σε νέο νομικό πλαίσιο (αυτό του Πρωτοκόλλου 10 για την Κύπρο, Άρθρο 1, Παράγραφος 2) το οποίο αναφέρει ότι το Συμβούλιο είναι αυτό που πρέπει να αποφασίσει επί της προτάσεως της Επιτροπής, για την άρση της αναστολής της εφαρμογής των κανόνων για την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση. Στο Συμβούλιο θα χρειαστεί ομόφωνη συμφωνία για να γίνει κάτι τέτοιο.

Επόμενα βήματα

Η γνωμοδότηση της επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα τεθεί τώρα στη διάθεση της Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία είχε ζητήσει τη γνωμοδότηση της.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 11:40