Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 10:25

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Καταρχήν, ΧΑΙΡΟΜΑΙ, διότι ο κ. Αντιδήμαρχος Κοζάνης Παπαγεωργίου Ιωάννης, με την από 24/3/2010 επιστολή του αναγνωρίζει και υπενθυμίζει στην κοινωνία ένα διαχρονικό πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, αλλά και την υποστελέχωση των Υπηρεσιών των ΟΤΑ (στην περίπτωσή μας ανέρχεται στο 40% του προβλεπόμενου δυναμικού μας) θέτοντας ένα ζήτημα που και ο Νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής, κατά καιρούς έχει αναδείξει στα αντίστοιχα θεσμικά όργανα ( ΕΝΑΕ – Υπουργείο Εσωτερικών).

ΛΥΠΟΥΜΑΙ, διότι ο Δήμος Κοζάνης κατηγορεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, αλλά και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γιατί επιχείρησαν, επιτέλους, από κοινού, να ενεργοποιήσουν τη σχετική διάταξη, να εφαρμόσουν τη νομιμότητα, έστω και με αδυναμίες, (άρθρο 7, εδάφιο β’ Ν.3190/2003 – ΦΕΚ Α 249), να καθορίσουν και να αναζητήσουν τη θεσμοθετημένη και όχι την παράνομη και αθεμελίωτη μέχρι τότε, είσπραξη «Ημερησίου Δικαιώματος».

Παρακαλώ, λοιπόν, το Δήμο Κοζάνης να ενημερώσει τους αναγνώστες σας σε ποιά διάταξη θεμελίωνε την απόφασή του να εισπράττει «Ημερήσιο Δικαίωμα» από τους πωλητές, ιδίως μετά το 2003, οπότε ρύθμισε ο Νομοθέτης το θέμα, τη στιγμή που δεν εδικαιούτο, ούτε ειδικό τέλος καθαριότητας, ούτε τέλος κατάληψης πεζοδρομίου να το χαρακτηρίσει.

Ως προς την προσπάθεια που καταβάλουν οι Υπηρεσίες της Ν.Α. Κοζάνης, θέλω να τονίσω, ότι τα ποσά τα οποία θα αποδώσουμε στους Δήμους, βάσει της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 65235/28-6-2008 και της Υ.Α. Α2-2889/19-6-2009, θα διαμορφωθούν μετά την οριστικοποίηση των εισπραχθέντων ποσών για το β’ εξάμηνο του 2008 και το ολόκληρο το έτος 2009.

Μέχρι σήμερα, έχει εισπραχθεί το 70% των οφειλών, ενώ για το 2010 έχει αρχίσει αντίστοιχη είσπραξη, και εντός του έτους θα συνεδριάσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης, προκειμένου να οριστικοποιήσει το ποσοστό το οποίο θα αποδοθεί σε όλους τους Δήμους του Νομού μας. Χρήσιμο δε, είναι να υπενθυμίσω, ότι εκσυγχρονίσαμε τη διαδικασία είσπραξης του ημερησίου δικαιώματος, καταργήσαμε τα μπλοκάκια του Δήμου Κοζάνης και προσδώσαμε διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην είσπραξη του ημερησίου δικαιώματος ανοίγοντας δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, παραγωγών και επαγγελματιών.

Παρακαλώ, επίσης, τον Δήμο Κοζάνης να ενημερώσει τους αναγνώστες σας, πόσα χρήματα εισέπραξε τα προηγούμενα χρόνια από τη Λαϊκή Αγορά, πόσα από αυτά επενδύθηκαν για την αναβάθμισή της (αν έκαναν απολύμανση, τουαλέτες και βρύσες) και πόσα από αυτά που δεν πήγαν στις Λαϊκές Αγορές χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς.

Όσον αφορά την «προστασία» του υγιούς εμπορίου και του καταναλωτικού κοινού, αναρωτιέμαι, πόσο υγιής ήταν η σκληρή εισπρακτική πολιτική του Δήμου Κοζάνης (2,8€ το τρέχον μέτρο έναντι 1,00€ που είναι τώρα), ο οποίος επέβαλε αυθαιρέτως υψηλότατα «Τέλη» στους πωλητές, τα οποία βάρυναν σε τελική ανάλυση τον καταναλωτή. 

Όσον αφορά τον έλεγχο από τις αρμόδιες επιτροπές, με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, το οποίο δίνει τον καλύτερο εαυτόν του καθημερινά, τίθεται θέμα συγκρότησης των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. (Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκού Υπαίθριου Εμπορίου), τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Όσον αφορά τη σχέση Πωλητών – Επαγγελματιών – Παραγωγών, αυτήν την παραλάβαμε δραματικά εις βάρος των παραγωγών του Νομού μας και μάλιστα με έντονη παρουσία επαγγελματιών άλλων Νομών. Την κατάσταση αυτή, από την αρχή, προσπαθήσαμε να την αλλάξουμε αλλά δυστυχώς, την θέση την οποία τώρα υποστηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, την είχε υπονομεύσει έντονα στο παρελθόν κατηγορώντας τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για ρατσισμό και υποθάλποντας νομικίστικες και λαϊκιστικές αντιδράσεις.

Ως προς τη σχέση επαγγελματιών – παραγωγών (50% - 50%), προϊόντων γης - θαλάσσης / βιοτεχνικών (ένα προς εννέα), της τοποθέτησης βιοτεχνικών επαγγελματιών στην αρχή και στο τέλος της Αγοράς, θέλω να τονίσω, ενώ ποτέ δεν εφαρμόστηκε στο παρελθόν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων μας, ο Δήμος Κοζάνης δεν διαμαρτυρήθηκε, όταν έπρεπε. Με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, την επιστροφή του οποίου διεκδικεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τοποθετούσε αυθαίρετα πωλητές και ιδίως επαγγελματίες άλλων Νομών, χωρίς απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου, επέκτεινε αυθαιρέτως την έκταση της Λαϊκής Αγοράς, αυξάνοντας τους πωλητές από 263 σε 363 τουλάχιστον, εις βάρος του εμπορικού κόσμου, υπέρ του οποίου κόπτεται και ανεχόμενος, και με την απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, τους παράνομους πωλητές στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο το παραεμπόριο.

Τέλος, θέλω να δηλώσω έτοιμος για κάθε μορφή δημόσιου διαλόγου για τα προβλήματα των Λαϊκών Αγορών, ιδίως με τους εκπροσώπους των πωλητών σε αυτές, κάτι που είναι πάγια πολιτική της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου προσφέρατε να εκφράσω τις απόψεις μας.

 

Ο Αντινομάρχης
Διοίκησης & Oικονομικών

Γιάννης Στεφανίδης

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 10:28