Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 12:09

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέχρι 1 έτος.

Αυτές οι συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράτασή τους.
Σχετικά με την ευθύνη του καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, σημειώνεται ότι αυτή ανήκει στα Δημοτικά & Κοινοτικά Συμβούλια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των οποίων εγκρίθηκαν οι σχετικές θέσεις, με βάση τα αιτήματα που στάλθηκαν στο Υπουργείο για τον προγραμματισμό του 2010, καθώς επίσης και με βάση τις βεβαιώσεις που έδωσε το Α.Σ.Ε.Π. ανά ειδικότητα και φορέα.

α/α
Νομός
Δήμος/Κοινότητα
Εγκρίσεις Συμβάσεων Έργου 2010
1
Γρεβενών
Δεσκάτης
4
2
Γρεβενών
Δοτσικού
1
3
 
Καστοριάς
Καστοριάς
2
4
Καστοριάς
Μεσοποταμίας
3
5
Κοζάνης
Βερμίου
11
6
Κοζάνης
Ελίμειας
2
7
Κοζάνης
Κοζάνης
24
8
Κοζάνης
Πτολεμαΐδας
24
9
Κοζάνης
Σιάτιστας
9
10
Φλώρινας
Αμυνταίου
9
11
Φλώρινας
Κάτω Κλεινών
2
12
Φλώρινας
Φιλώτα
4
13
Φλώρινας
Φλώρινας
3
Σύνολο
98
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 12:16