Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010 17:23

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

Καλείστε στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 26 Απριλίου  2010,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  8,00 μ.μ., σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση , συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :

   1.Πρόγραμμα «Καλλικράτης»: Μη Οριστικοποιημένο Προσχέδιο Νόμου.
         Θέση του Δήμου επί του Προσχεδίου.  Εισηγητής Δήμαρχος

    2.Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου μας στο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 03

         Μαίου  2010 στην Αθήνα με κύριο θέμα τη «Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Έγγραφο

         ΤΕΔΚ Κοζάνης απ 104/16-04-2010 . –Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

    3. α)Έγκριση Απολογισμού Δήμου Αιανής οικονομικού έτους 2009 κατά τις διατάξεις

         της } 4  του άρθρου 163 του νόμου 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Εισηγητής Δήμαρχος

      3. β) Προσδιορισμός ημερομηνίας του «Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

         έτους 2009» σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Εισηγητής Πρόεδρος   

          Δημοτικού Συμβουλίου.

    4.Αναπλήρωσηθέσηςκοινωνικής λειτουργού του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

          Έγκριση της υπ αριθμόν 2/11-03-2010 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΑΤΠΑ. (απ 2040/15-

           04-2010 Εισηγητής Δήμαρχος

   5.Ορισμόςεκπροσώπου (τακτικού & αναπληρωματικού) για σύσταση επιτροπής του άρθρου

         41 ν.1249/82 περί αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Έγγραφο Δ.Ο.Υ.

         Κοζάνης  6866/09-04-2010. Εισηγητής Δήμαρχος

   6. Εξέτασηαιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου Ροδιανής με απ 1336/12-03-2010 σχετικό

          με την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς του πρώην δημοτικού σχολείου .

       Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

      7. Εξέτασηαιτήματος του Δημότη κ. Στέφανου Γιαννακόπουλου  με απ 2010/14-04-2010

        σχετικό με την σύνδεση της οικίας του, που είναι εκτός ορίων οικισμού , στο δίκτυο

         αποχέτευσης του οικισμού .Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

   8. Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  & του 1ου ΠΚΤΜΕΝΕ , του έργου

        «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Τ.Δ. Ροδιανής του  Δήμου Αιανής» – Έγγραφο ΤΥΔΚ απ

         15701/2867/30-03-2010. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

     9. Αλλαγή θέσης στάσης υπεραστικών λεωφορείων στο Τ.Δ. Κερασιάς. Έγγραφο της

        Διεύθυνσης μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α Κοζάνης απ 4021/22-02-2010

       Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

 10. ΈγκρισηΟικονομικούΑπολογισμού 2009 του Ν. Π. «Σχολική Επιτροπή Αιανής». –

        Εισηγητής Σάββας Σιδηρόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. του ν.π

   11.Τροποποίησηπροϋπολογισμού εξόδων έτους2010 κατά 3.600,00€ για την πληρωμή των

        μετά από έλεγχο  βεβαιωθέντων υπέρ Ι.Κ.Α. διαφορών ασφαλιστικών  εισφορών και προσθέτων  

       τελών των ετών 2002-2003-2005-2006-2007&2008. Δημιουργία ειδικού κωδικού εξόδων.  

        Εισηγητής Δήμαρχος

   12.Τροποποίησηπροϋπολογισμού εξόδων έτους2010 για την πληρωμή των

        αναδρομικών αποδοχών (διαφορά χρονοεπιδόματος) των εργαζομένων στην υπηρεσία

        καθαριότητας μέχρι και 31-08-2008.    Δημιουργία κωδικού εξόδων.  Εισηγητής Δήμαρχος

 13.Εξέτασηαιτήσεων  υπαλλήλων του Δήμου γιατην καταβολή των επιδοτήσεων συνολικού

         ποσού 27.000,00€ του άρθρου 10 του νόμου 3320/2005 για την αγορά- ανέγερση

         κατοικιών. Εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης των επιχορηγήσεων. 

         Εισηγητής Δήμαρχος

 14. Έγκρισηπρόσληψης -κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση

           του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ. ΦΕΚ 143Α’ /28-06-2007 –ενός (1) υπαλλήλου γραμματειακής

           υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου   χρόνου δίμηνης διάρκειας σε συνολικό

           διάστημα δώδεκα  μηνών ( }2 άρθρο 21 Ν.2738/1999 ΦΕΚ180/Α) για την καλοκαιρινή

           περίοδο , για την αντιμετώπιση των   εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης κίνησης τη

           θερινή περίοδο και λόγω  της τουριστικής περιόδου   - Εισηγητής   Δήμαρχος

 15. Έγκρισηπρόσληψης -κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση

           του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ. ΦΕΚ 143Α’ /28-06-2007 –ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου   με σύμβαση

          εργασίας ορισμένου   χρόνου δίμηνης διάρκειας σε συνολικό διάστημα δώδεκα  μηνών

          ( }2 άρθρο 21 Ν.2738/1999 ΦΕΚ180/Α)  , για την αντιμετώπιση των   εποχικών

           αναγκών - Εισηγητής   Δήμαρχος

 16. Έγκρισηπρόσληψης προσωπικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του

         Ν 3584/2007 ¨Κύρωση του Κ. Κ.Δ. & Κ. Υ. ΦΕΚ 143Α’ /28-06-2007, δυο ατόμων

          εργατών-εργατριών γενικών καθηκόντων για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε

          θέματα πολιτικής προστασίας,( κοπή χόρτων –πυροπροστασία ) με σύμβαση

          εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για το αμέσως επόμενο χρονικό
          διάστημα. -Εισηγητής Στέργιος Ράπτης , Αντιδήμαρχος
 
 17. Εξέταση αιτήματος του Δημότη κ. Γρηγορίου Δ. Κοντού- καφετέρια -  με απ

         1228/04-03-2010 σχετικό με την ενοικίαση του χώρου της πλατείας της Αιανής

         απέναντι από το κατάστημα του.Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

   18. Εξέτασηαιτήματος της κ. Μαρίας Θεαφανοπούλου-Διεθνείς Εκδόσεις ΕΠΕ., εκδότριας

         του Μηνιαίου τουριστικού οδηγού της Ελλάδας, απ 1617/29-03-2010, για  παραχώρηση

         άδειας χρήσης κειμένων και φωτογραφιών από τη ιστοσελίδα του Δήμου. Εισηγητής 

          Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

    19. Διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης στις 13 Μαΐου 2010 στην Αιανή με την ευκαιρία της

           συμπλήρωσης δεκαπέντε χρόνων από το σεισμό του 1995. Εισηγητής Πρόεδρος

           Δημοτικού Συμβουλίου.

    20.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου-

           }3 & 4 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006- Εισηγητής Δήμαρχος

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ”
    1. Ψήφιση πιστώσεων δαπανών εκδήλωσης 30ης Ιανουαρίου 2010 ημέρα μνήμης του
          Ευεργέτη της Αιανής Χρήστου Μανώλη &  ημέρας γραμμάτων και παιδείας. -
          Εισηγητής Δήμαρχος

       2. Ψήφιση πιστώσεων διαφόρων δαπανών του κληροδοτήματος - Εισηγητής Δήμαρχος 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Σταθόπουλος
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010 17:26